//////

Franciszkanin, ksiądz Newerani, wydał w 1739 r. książkę pod tytutłem „Ozdoba Kościoła Katolickiego”,, w której czy­tamy te słowa: Święcą mięsiwa, którego Żydom pożywać nie nie godziło, tu dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana od jarzma Starego Zakonu uwolnieni… święcą chrzan na ‚znak tego, że gorzkość męki Chrystusowej tego dnia w słodycz i radość się nam zamieniła…” Chodziło tu o święcenie jadła wielkanocnego. Ale pobożny franciszkanin mylił się bardzo, wiążąc mięso wieprzowe i chrzan z jakimiś chrześcijańskimi symbolami. Bo i jedno, i drugie było od setek lat pożywieniem Słowian.Słowianie hodowali początkowo bydło rogate tylko ze wzglę­du na siłę pociągową, mleko i nawóz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *